ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Цагаан-Овоо сумын НЭЭЛТТЭЙ УТАС 96585882 ажиллаж байна.
суманд тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг 2017 оны 5 дугаар сарын 24-26 ны өдрүүдэд явагдана.