ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Цагаан-Овоо сумын НЭЭЛТТЭЙ УТАС 96585882 ажиллаж байна.
Сумын үндсэн чиглэл
  • 2017 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ

                                                ÖÀÃÀÀÍ ÎÂÎÎ ÑÓÌÛÍ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙГ  2017  ÎÍÄ

    2017-10-24 22:44:44 Дэлгэрэнгүй...