ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Цагаан-Овоо сумын НЭЭЛТТЭЙ УТАС 96585882 ажиллаж байна.
Цагаан-Овоо сумын Сурын холбооны Нээлтийн харваа 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр болно.

сурын нээлтийн харваа
5 seconds ago шинэчлэгдсэн
Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын Сурын холбооны Нээлтийн харваа 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр болох тул харваачид та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.

Халх сурын харваа:
1-р байр – 60000 төгрөг
2-р байр – 40000 төгрөг
3-р байр – 30000 төгрөг

Буриад сурын харваа:
1-р байр – 60000 төгрөг
2-р байр – 40000 төгрөг
3-р байр – 30000 төгрөг

Хүүхдийн харваа:
1-р байр – 40000 төгрөг
2-р байр – 30000 төгрөг
3-р байр – 20000 төгрөг

Зохион байгуулагч:
Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын Сурын холбоо

Ивээн тэтгэгч:
“Заан-Өндөр” ХХК

Мэдээ оруулсан: 2017-05-18 19:39:59