ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Цагаан-Овоо сумын НЭЭЛТТЭЙ УТАС 96585882 ажиллаж байна.
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл хуралдав.
Мэдээ оруулсан: 2017-10-24 22:01:36