ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Цагаан-Овоо сумын НЭЭЛТТЭЙ УТАС 96585882 ажиллаж байна.
Мэдээлэл хүргэж ажиллав.

Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын тамгын газраас сумынхаа Төрийн албан хаагчидаа мэдээ мэдээллээр хангах байгууллагуудын хамтран ажиллах уялдаа холбоо сайжруулах зорилгоор сумын ИТХ дарга Ц.Доржцэрэн, Засаг дарга Т.Баярмагнай, орлогч дарга Д.Батмагнай болон холбогдох мэргэжилтэнгүүдийн хамт Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш ажилчидтай уулзаж мэдээлэл хүргэж нээлттэй ярилцаж санал хүсэлтийг нь сонсож ажиллав.

Мэдээ оруулсан: 2017-11-14 14:30:35