ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Цагаан-Овоо сумын НЭЭЛТТЭЙ УТАС 96585882 ажиллаж байна.
1 дүгээр ээлжийн тарилга 96,3 хувьтай дуусав.

Цагаан-Овоо сумын Засаг даргын 2017 оны 10 сарын 27 ны өдрийн А/104 дүгээр захирамжийн дагуу 6 багт 6 ажлын хэсэг, удирдах ажилтан 2, улсын байцаагч 2, малын эмч 7, жолооч 6, туслах ажилтан 11, техник хэрэгсэл 7 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 1 дүгээр ээлжийн тарилгад ажиллалаа.
Сумын хэмжээнд 6 багийн 226 өрхийн Тэмээ-441, Үхэр-6573, Хонь-86200, Ямаа-59213 бүгд 155814 толгой мал таригдахаас
- Баянгол багийн 31 өрхийн тэмээ-124, үхэр-1133, хонь-10079, ямаа-7207 бүгд 18543 толгой мал
- Элст Боон багийн 57 өрхийн тэмээ-29, үхэр-2791, хонь-14699, ямаа-15257 бүгд 32776 толгой мал
- Зүрх багийн 31 өрхийн тэмээ-194, үхэр-1559, хонь-17696, ямаа-14142 бүгд 33591 толгой мал
- Хүрээт багийн 33 өрхийн тэмээ-38, үхэр-449, хонь-17935, ямаа-10414 бүгд 28836 толгой мал
- Гүн Цэнгэлэг багийн 33 өрхийн тэмээ-13, үхэр-848, хонь-11881, ямаа-9777 бүгд 22519 толгой мал
- Хөөвөр багийн 26 өрхийн тэмээ-12, үхэр-519, хонь-8094, ямаа-5162 бүгд 13787 толгой мал
- Нийтдээ сумын хэмжээнд 211 өрхийн тэмээ-410, үхэр-7299, хонь-80384, ямаа-61959 бүгд 150052 толгой мал буюу 96,3%тай хамрагдаад байна.

Мэдээ оруулсан: 2017-11-27 15:30:30